Archiwa tagu: ochrona wód

Zanieczyszczenie wód w Polsce

O zanieczyszczeniu wód możemy mówić wówczas, gdy w ich składzie w zwiększonej ilości występują substancje chemiczne, bakterie i mikroorganizmy, które nie są jej naturalnymi składnikami. Zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wód spowodowane są wprowadzeniem w nadmiarze substancji nieorganicznych ( stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy ciepła. Prowadzi to ograniczenia lub uniemożliwienia wykorzystywania wody do picia i celów gospodarczych.  Zanieczyszczenie wód w Polsce spowodowane jest głównie odprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych, spłukiwaniem z pól nawozów i chemicznych środków ochrony roślin oraz przenikaniem zanieczyszczeń z hałd i wysypisk śmieci. Oprócz gospodarki komunalnej i rolnictwa największymi trucicielami naszych wód są zakłady przemysłu metalurgicznego, chemicznego i spożywczego. Wielkie elektrownie cieplne położone nad rzekami powodują ich zanieczyszczenie termiczne. Co trzecie miasto w Polsce odprowadza do wód powierzchniowych ścieki bez żadnego oczyszczenia. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych powoduje zmniejszenie zasobów wody pitnej, co najbardziej odczuwalne jest w wielkich miastach. 

Czytaj dalej Zanieczyszczenie wód w Polsce