Rekuperator - jak taniej ogrzać dom?

Rekuperator – jak taniej ogrzać dom?

Rekuperator jest to urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia rekuperację (odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku i  ogrzewanie nim świeżego, nawiewanego powietrza. Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Urządzenie to  umożliwia zmniejszenie do 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Do przekazania ciepła z wydmuchiwanego powietrza do nadmuchiwanego stosuje się różne konstrukcje rekuperatorów

  • z czynnikiem pośrednim (np glikol albo freon),
  • z obiegiem samoczynnym w tym rurka ciepła
  • z obiegiem wymuszonym także pompy ciepła,
  • z ruchomym wypełnieniem zmieniającym styczność z powietrzem wydmuchiwanym i wdmuchiwanym (np. wymienniki obrotowe),
  • rekuperatory przekazujące ciepło przez przegrodę płytową
  • krzyżowe i przeciwprądowe.

 

Rekuperator najlepiej instalować w nowo powstających budynkach gdyż można wtedy zaplanować sieć dość grubych rur wraz z izolacją i schować je w ścianach. W istniejących budynkach wiąże się to z dodatkowymi pracami budowlanymi i znacznie zwiększa koszty, które i tak nie są małe. Rekuperator bowiem to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Ale ta inwestycja na pewno szybko się zwróci.

Mnóstwo ciepła uzyskanego przez instalację centralnego ogrzewania tracimy przez wentylację. Błędem jest zatykanie ich na okres zimowy w celu oszczędności. Niesie to za sobą różne zagrożenia i nie jest dla nas bynajmniej zdrowe. Na miejsce wywiewanego z pomieszczenia ciepłego powietrza trafia świeże lecz zimne. Połowa energii dostarczonej z grzejników służy do ogrzania nowo napływającego powietrza.

Rekuperator może to zmienić. Zasada działania jest taka, że ciepłem powietrza wywiewanego ogrzewać powietrze napływające. Dzieję się to dzięki wymiennikowi ciepła zamontowanemu między dwoma wentylatorami (wywiewnym i nawiewnym). W wentylatorach montowane są także filtry powietrza, które zapewnią nam jego czystość.

Podstawową zaletą systemów wentylacyjnych z wymiennikami ciepła jest obniżenie kosztów ogrzewania domu. Najlepsze rekuperatory mają sprawność rzędu 90% co jest fenomenalnym wynikiem. Pozwala to zredukować koszty ogrzewania o 20-30%. Prostym rachunkiem można wyliczyć czas zwrotu takiej inwestycji. Dla przykładu:

  • jednorazowy koszt montażu dla domu o powierzchni 150 m2 – ok. 10 000 zł;
  • coroczne oszczędności w zużyciu energii – ok. 3 000 kWh.

Inną zaletą systemów z odzyskiem ciepła jest obecność zdrowego powietrza we wszystkich pomieszczeniach, szybkie likwidowanie pary wodnej, nieprzyjemnych zapachów oraz znaczna redukcja hałasu dochodzącego z zewnątrz.