RECYKLING KOMPUTERÓW

RECYKLING KOMPUTERÓW

Często popełniamy ogromny błąd wyrzucając stary, zepsuty komputer na śmietnik, przyczyniamy się w ten sposób do zatruwania środowiska, ale również działamy wówczas niezgodnie z obowiązującym prawem. Problem polega na tym, że niektóre elementy elektroniczne są niebezpieczne dla środowiska, bo długo się rozkładają i zawierają szkodliwe substancje. Często gorsze niż sam plastik. W wyniku nieodpowiedniego składowanie do gleby lub atmosfery może przedostać się wiele niebezpiecznych substancji. Nie mniej jednak nietrudno zauważyć, że ludzie często wymieniają swój sprzęt elektroniczny, w tym komputery. Niestety w związki z szybko rozwijającą się technologiom większość starych komputerów nie nadaje się już do użytku. Dlatego też obecnie utylizacja komputerów ma bardzo duży wpływ na ogólną poprawę sytuacji ekologicznej zarówno w  Polsce, jak również na całym świecie. Jako odpowiedzialni obywatele powinniśmy o to zadbać, ponieważ przyczynimy się tym samym do ochrony środowiska naturalnego.

Często dla ludzi utylizacja komputerów to znaczy wyrzucenie ich do lasu, bądź na pobocze ulicy. Taka tendencja jest straszna, ponieważ elektroniczne rzeczy rozkładają się przez tysiące lat i dodatkowo zanieczyszczają glebę. Na szczęście obecnie powstaje coraz więcej firm zajmujących się utylizacją komputerów. Polega ona na usunięciu ze zużytego sprzętu elektronicznego niebezpiecznych elementów tj. baterii, akumulatorów, kineskopów, toneru drukarskiego. Niebezpieczne elementy zawierają pierwiastki ciężkie zagrażające życiu i zdrowiu człowieka. Pozostałe elementy takie jak obudowa ,podzespoły elektroniczne ,cewki , wiązki kabli- podlegają recyklingowi. Zużyty sprzęt przekazany do przetworzenia, poddawany jest demontażowi, a pozyskane z niego surowce do odzysku i recyklingu. Selektywna zbiórka, demontaż w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji i pierwiastków, chroni środowisko naturalne przed skażeniem. Dlatego znacznie lepiej jest oddać komputer do specjalnej firmy i ochronić przy tym nasze środowisko, niż wyrzucić go na śmietnik i zaszkodzić ekologii.