PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Są w pełni ekologiczne i coraz bardziej popularne. Dbałość o środowisko naturalne, względy ekonomiczne oraz uniwersalność są ich największymi atutami. Jest to zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów. Z powodzeniem zastępują, często nieszczelne, szamba Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następujących czynnościach: okresowa kontrola składu odpływu, ewentualnie indeksu osadu czynnego, odpowiednio regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, usuwania osadu i kożucha z osadnika dwa razy do roku. Przydomowe oczyszczalnie są proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Funkcjonowanie oczyszczalni opiera się działaniu bakterii, biologicznie rozkładających ścieki. Woda po oczyszczeniu ma drugą klasę czystości i odpowiada normom polskim i unijnym.

Jak to działa?

W przydomowych oczyszczalniach ścieków wykorzystywane są procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków (tlenowego i beztlenowego), adekwatne do tych zachodzących w dużych obiektach tego typu. Proces oczyszczania mechanicznego następuje w osadnikach gnilnych lub osadnikach Imhoffa – jest to pierwszy etap oczyszczania obecny w każdym przyjętym rozwiązaniu technologicznym. Osadniki są zwykle złożone z dwóch, trzech lub więcej komór , w zależności od ilości dostarczanych ścieków. W pierwszym etapie, ścieki ulegają sedymentacji. Cząstki stałe opadają na dno dzięki sile grawitacji, powyżej pozostają cząstki mniejszej gęstości i woda. W zbiorniku swoją pracę wykonują bakterie beztlenowe wspierane enzymami, rozkładając związki zawarte w ściekach na proste substancje. Na dnie zbiornika tworzy się osad, który co jakiś czas musi być wywożony. Jednak o wiele rzadziej niż w przypadku tradycyjnego szamba. W kolejnym etapie oczyszczania, następują głównie tlenowe procesy biologiczne. Na tym etapie, wśród dostępnych rozwiązań technologicznych, główne rodzaje to:

  • drenaż rozsączający
  • filtr piaskowy (gruntowy)
  • oczyszczalnia hydrobotaniczna
  • złoże biologiczne + osadnik wtórny
  • niskoobciążona komora osadu czynnego + osadnik wtórny

Wybór oczyszczalni zależy od potrzeb użytkowników. Liczby osób, charakteru budynku, co za tym idzie ilości wytwarzanych ścieków. A także od wielkości działki i poziomu wód gruntowych. Im więcej osób mieszka w domu tym większa oczyszczalnia jest potrzebna do neutralizacji ścieków. Większa, tzn. o pojemniejszym zbiorniku głównym. Wraz z objętością oczyszczalni, rośnie moc przerobowa jak i cena instalacji. Nie rosną natomiast koszty użytkowania. Natomiast zbyt mały zbiornik, może być przyczyną większej częstotliwości odwiedzin firmy asenizacyjnej. Pamiętajmy, że w oczyszczalniach gromadzi się osad, który trzeba, co prawda rzadko, wywozić. Jeśli chodzi o wielkość zbiornika to zależy on także od charakteru użytkowania. Do wyboru mamy dwa typy oczyszczalni tlenową, z pompką napowietrzającą, ale za to bez sieci rozsączającej i oczyszczalnie beztlenową, nie potrzebującą energii elektrycznej ale z koniecznością ułożenia rur rozsączających.

Zalety przydomowych oczyszczalni:

– bardzo trwałe, odporne na czynniki atmosferyczne i chemiczne. Producenci najczęściej dają kilkuletnią gwarancję,

– oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie czy ekologiczne współżycie z naturą,

– czyszczalnie ścieków funkcjonują dzięki naturalnym procesom biologicznym, i nie potrzebują zasilania energią elektryczną, co gwarantuje długoletnią i bezawaryjną ich pracę,

– eksploatacja prosta i nie wymagająca specjalnej wiedzy. Polega na dostarczaniu bakterii i enzymów do kanalizacji oraz wywożeniu osadu ze zbiornika,

– oczyszczalnia ścieków może być rozbudowana o system odprowadzania osadu nadmiernego do workownicy zainstalowanej w oczyszczalni,

– zabezpieczenie przed odpływem osadu nadmiernego,

– wysoka efektywność oczyszczania,

– odporność na niesprzyjające warunki otoczenia,

– prosta obsługa,

– długa żywotność,

– oczyszczalnie mogą być instalowane w różnych warunkach terenowo-gruntowych.