Produkcja biopaliw z tłuszczów zwierzęcych

Produkcja biopaliw z tłuszczów zwierzęcych

Czy możliwe jest stworzenie biopaliwa z surowców odpadowych przemysłu mięsnego? To ciekawe i zastanawiające pytanie. Otóż ważnym faktem w tej sprawie jest to iż przemysł mięsny wytwarza ogromne ilości odpadów, które mogą posłużyć do produkcji biopaliw ze względu na wysoki potencjał energetyczny. Mówiąc o surowcach odpadowych przemysłu mięsnego mamy na myśli głównie tłuszcze zwierzęce. Szacuje się, że do roku 2020 ilość tłuszczu zwierzęcego powstałego przy przetwórstwie mięsnym wyniesie 791,7 tys. t a potencjał produkcji biopaliw z odpadów z rynku mięsnego szacowany jest na 699,2 – przy założeniu, że z odpadów zostanie wytworzony biodiesel, lub 347,9 – przy założeniu, że z odpadów zostanie wytworzony biogaz. Zainteresowanie produkcją biopaliw z surowców odnawialnych, a w szczególności produkcją biodiesla- estrów alkilowych kwasów tłuszczowych w ostatnim czas znacznie wzrosło. Do produkcji tego rodzaju biopaliw można z powodzeniem wykorzystać tłuszcze zwierzęce, takie jak łój wołowy czy sadło wieprzowe. Powstały w ten sposób biodiesel używany jako paliwo w silnikach wysokoprężnych ma wiele zalet, do których należy zaliczyć przede wszystkim jego odnawialność, biodegradowalność, nie wymaga również specjalnego przystosowania silników, a jego spalanie, zarówno w czystej formie jak i jako dodatku do ropy naftowej, powoduje znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Jednak produkcja biodiesla wymaga dostarczenia surowca tłuszczowego stosunkowo czystego, niezawierającego wody, białka ani wolnych kwasów tłuszczowych, dlatego bardzo ważna jest jego wstępna obróbka. Biopaliwa to estry metylowe kwasów tłuszczowych olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. Chemiczny przerób olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do paliw polega na przystosowaniu właściwości fizyko-chemicznych tych surowców do zbliżonych właściwości fizyko-chemicznych oleju napędowego czy oleju opałowego. Otrzymany produkt w chemicznego przerobu olejów roślinnych może być bezpośrednio wykorzystany jako rozpuszczalnik organiczny, komponent do paliw dla silników samozapłonowych, mieszający się w olejem napędowym w dowolnym stosunku lub może być stosowany jako paliwo samoistne w tych silnikach. Niestety w Polsce koszty utylizacji odpadów są wysokie,a cały proces skomplikowany, ponieważ w ich skład wchodzą odpady organiczne. Cały czas poszukuje się skutecznych i opłacalnych metod zamiany odpadów w inne produkty. Możliwości wtórnego wykorzystania tych odpadów są różne.