OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKACoraz więcej mówi się na temat ochrony środowiska , o tym jak wiele należy zrobić by utrzymać nasze środowisko w odpowiednim kształcie. Z powodu wielu zaniechań jakie popełnia człowiek w tej kwestii powstaje wiele globalnych problemów, których nie byłoby gdyby nie ingerencja człowieka. Wśród nich możemy wyróżnić: pojawienie się dziury ozonowej, powstawanie kwaśnych deszczy czy ocieplenie się klimatu. Dlatego właśnie  ochrona środowiska to całokształt działań, mających na celu racjonalną eksploatację, utrzymanie i ewentualne odnowienie zasobów i bogactw środowiska naturalnego. Działania na rzecz ochrony przyrody, poza działaniami nieformalnymi (organizacje i ruchy ekologiczne), stały się w znacznym stopniu sformalizowane i uległy szeroko pojętej globalizacji, a w chwili obecnej ochroną zasobów naturalnych Ziemi zajmują się też instytucje ustawodawcze i wykonawcze o charakterze międzynarodowym.

Cała idea ochrony środowiska narodziła się w XIX wieku, kiedy to nastąpiło znaczne przyspieszenie procesów industrializacji (rozwój przemysłu, rozbudowa miast, zwiększona eksploatacja zasobów naturalnych), pociągające za sobą skutki w postaci pojawiania się coraz to nowych zagrożeń, między innymi w postaci zanieczyszczeń. Uświadomiono sobie wtedy problem destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko i konieczność ochrony jego zasobów.

Najlepszymi a jednocześnie głównymi sposobami ochrony środowiska są po pierwsze racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, po drugie   przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska i po trzecie utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.Oczywiście coraz więcej osób zapobiega zanieczyszczeniom i dba o środowisko a na rynku pojawia się  coraz więcej firm zajmujących się recyklingiem czy też dbaniem o środowisko. Ludzie pod wpływem mody zaczynają coraz bardziej dbać o swoje miejsca zamieszkania i przyrodę która ich otacza.