MODA NA EKOLOGIĘ

MODA NA EKOLOGIĘ

Moda na ekologię w ostatnim czasie na dobre opanowała świat. Coraz to częściej słyszy się o ochronie środowiska i  produktach ekologicznych. Ekologia ma dla nas ogromne znaczenie. Chętniej kupujemy torby papierowe zamiast zwykłych reklamówek a w domach zaczynają pojawiać się cztery kosze kolejno na papier, plastik, szkło i odpady organiczne. Ponadto wiele Państw promuje biopaliwa co zmniejsza emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Społeczności zdały sobie sprawę, że poprzez dbanie o środowisko i przyrodę dbają o własne zdrowie. Miliony ludzi na świecie próbuje żyć w zgodzie z naturą ” Zieloni konsumenci” starają się kupować produkty przyjazne środowisku przyrodniczemu, spożywać ” zdrową żywność”, sortować śmieci i przeznaczać je na surowce wtórne. Wpływają oni w ten sposób na działalność produkcyjną przedsiębiorstw i decyzje rządów państw.

Uświadomione społeczeństwa żądają lepszej kontroli zanieczyszczeń, skutecznej walki z ” trucicielami”, sprzeciwiają się budowie zakładów uciążliwych dla środowiska przyrodniczego, domagają się budowy urządzeń oczyszczających powietrze i wodę. Niektóre problemy środowiska udaje się przezwyciężyć w miarę wzrostu dochodu narodowego państwa. Kraje bogate mogą bowiem wygospodarować odpowiednie środki na budowę urządzeń ochronnych. Pojawiają się jednak nowe zagrożenia. Należą do nich na przykład toksyczne zanieczyszczenia chemiczne, które nie rozkładają się w środowisku, odpady radioaktywne, spaliny samochodowe. Dlatego bardzo ważny w tym przypadku jest monitoring środowiska przyrodniczego, czyli nieustanne śledzenie i rejestrowanie wielkości zanieczyszczeń oraz procesów jego degradacji i odnawiania się. Niezbędne jest sprawne reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz przewidywania skutków rozmaitych działań gospodarczych. To od nas w dużym stopniu zależy, czy cywilizacja ludzka będzie jedynie epizodem w rozwoju Ziemi, czy też przetrwa i pozostanie na długie wieki na naszej planecie.