MINIMALIZM

Minimalizm – prosta droga do szczęścia

Minimalizm – prosta droga do szczęścia

 Współczesny człowiek jest przytłoczony nadmierną ilością posiadanych rzeczy i zadań do wykonania. Kupujemy coraz więcej i  bardziej  nowocześniejszych rzeczy, których  obsługi oraz przeznaczenia musimy się uczyć. Poświęcając na to coraz bardziej kurczący się nasz czas wolny. Konsekwencją takiego zachowania jest zmniejszenie satysfakcji i zadowolenia z życia. A także różnego rodzaju choroby cywilizacyjne, choroby psychiczne takie jak depresja i załamania nerwowe.

 Nurtem przeciwstawiającym się powszechnemu konsumpcjonizmowi jest minimalizm.  Jest to popularna filozofia ograniczania  wszystkiego co stanowi nadmiar. Gdzie liczy się jakość zamiast ilości. A  ważniejsza jest oryginalność i prostota . Minimaliści pozbywają się wszystkiego, co zbędne,  rezygnują z nadmiaru rzeczy,  kupowania niepotrzebnych nowych rzeczy,  a skupiają się na najważniejszych potrzebach. Pierwszym krokiem zazwyczaj jest przegląd posiadanych przedmiotów i podzielenie ich na grupy: niezbędne i zbędne. Te drugie możemy sprzeda , oddać komuś innemu, zrecyklingować.  Potrzebne jest również zweryfikowanie gubiących nas przyzwyczajeń np. zbyt długie oglądanie telewizji lub klikanie w Internecie.  Celem tych działań jest wprowadzenie ładu w życie i uporządkowanie priorytetów. Wtedy możemy naszą moc i siłę skierować  na inne cele i cieszyć  się z tego co mamy i pracować nad jakością naszego życia. A czas wolny przeznaczyć  na rozwijanie pasji, stworzenie głębszych relacji z bliskimi itp. Minimalizm skłania do racjonalnego wydawania pieniędzy, zmniejszania wydatków przez wielokrotne wykorzystywanie rzeczy itp. To także skupienie na sobie, na rozwoju duchowym i kontakcie ze swym wnętrzem, bo tylko stamtąd czerpać możemy odpowiedź na pytanie o własne pragnienia.