JAKO SC POWIETRZA ONLINE

Jakość powietrza online

 Jakość powietrza on-line

 Nie zawsze wiemy jakim powietrzem oddychamy i co wdychamy do płuc. Można to sprawdzić w prosty sposób wchodząc na stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska a potem w monitoring jakości powietrza. Każde województwo posiada oddzielny serwis, w którym informacje są codziennie aktualizowane. Skala zanieczyszczenia jest oznaczona od niskiej po próg alarmowy. Z raportów GIOŚ wynika że zanieczyszczenia powietrza zwiększają  się w sezonie ciepłowniczym. Najbrudniejszymi miastami w Polsce są; Kraków, Katowice, Dąbrowa Górnicza i Bytom.

  Zamieszczone są tam wyniki pomiarów z automatycznej sieci monitoringu w całej Polsce. Klikając na swoje województwo można  sprawdzić zawartość substancji toksycznych (ozonu, tlenków siarki i azotu) a także zanieczyszczenia pyłowe które łatwo wnikają w górne drogi oddechowe(PM2.5  i  PM10-czyli arsen, kadm i  ołów).

 W Polsce od kilku lat, głównie ze względu na to że jest mocno redukowany przemysł ciężki jest coraz mniejsze zanieczyszczenia z tego typu źródeł. Niestety nadrabiamy przez coraz większą ilość samochodów i przestarzałe systemy grzewcze. Niezwykle szkodliwe może być spalanie śmieci, plastików, wadliwe używanie pieców starego typu, spalanie  niskiej jakości węgla i koksu. Także przestarzała komunikacja miejska dodaje swoją cegiełkę do tego co wdychamy. Tak więc warto dołożyć starań abyśmy mogli oddychać  pełną  piersią.