DOTACJE NA KOLEKTORY SŁONECZNE

DOTACJE NA KOLEKTORY SŁONECZNE

W ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie dotacjami na kolektory słoneczne. Otóż w lipcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z bankami umożliwiającą przyznawanie dotacji na kolektory słoneczne. Program ten skierowany jest do inwestorów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. Fundusz ma do dyspozycji 300 mln złotych. Z tych środków refundowane jest 45% kredytu na kolektory. Warunkiem uzyskania 45% dofinansowania do kolektorów jest wzięcie kredytu w jednym z  banków. Oto lista banków udzielających takich  kredytów:

  • Bank Ochrony Środowiska,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości,
  • Gospodarczy Bank Wielkopolski,
  • Krakowski Bank Spółdzielczy,
  • Mazowiecki Bank Regionalny
  • Warszawski Bank Spółdzielczy

Aby móc  ubiegać się o dofinansowanie do kredytu na kolektor, trzeba spełnić  dwa podstawowe warunki. Po pierwsze kredytobiorcą musi być osoba, która jest właścicielem domu, na którym ma być umieszczona instalacja, lub wspólnota mieszkaniowa, która chce zainstalować kolektory na własnych budynkach. Drugi warunek wyklucza z kolei z grona beneficjentów osoby, które korzystają z miejskiej sieci cieplnej.

Pierwszym krokiem jaki inwestor powinien zrobić chcąc starać się o dotację jest wybranie odpowiedniego zestawu solarnego i firmy instalacyjnej. W obecnym czasie najbardziej wydajny system to opart jest na bazie kolektorów próżniowych. Jeżeli dokonają Państwo wyboru firmy instalacyjnej kolejnym etapem jest sporządzenie przez tę firmę projektu instalacji wraz z kosztorysem ofertowym który jest niezbędny do przedstawienia w banku. Większość firm instalatorskich pomaga również w wypełnianiu dokumentacji składanej w banku tj. wniosków o kredyt i wniosku o dotację.

Inwestor musi również przedstawić w Banku aktualny ( nie starszy niż miesiąc ) Wypis z Ksiąg Wieczystych na dowód że jest właścicielem nieruchomości jak i dokumentację stwierdzającą jego zdolność kredytową (zaświadczenie o zarobkach, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokumentacji wymaganej przez bank).

Wyżej wymienione dokumenty inwestor składa w wybranym przez siebie banku.

Wartość dofinansowania obliczana jest na podstawie powierzchni solarów. Kosztem kwalifikowanym jest ilość m2 pomnożona przez łączną pow. kolektora bądź kolektorów. Dopłata do m2 wynosi 2.500 zł. Wartość dofinansowania wynosi 45% kosztów kwalifikowanych.