PSZCZOŁY

Czy bez pszczół mamy szanse przeżyć?

Czy bez pszczół mamy szanse przeżyć?

 Pszczoła jest małym owadem od 7 do 18 mm o różnym ubarwieniu od czarnego  do czerwono pomarańczowego.  Zbierają one nektar i pyłek kwiatów, co jest ich pożywieniem  zapylając rośliny owadopylne, które stanowią ok. 70% roślinności. Pszczoły produkują m.in. miód, wosk, pyłek. Niektóre gatunki pszczół żyją samotnie, ale wiele gatunków jednak tworzy roje i zamieszkuje gniazda o skomplikowanej strukturze wewnętrznej. Rój j pszczeli składa się z królowej-matki, robotnic oraz trutni.

 Rośliny, które nie zostały zapylone przez pszczoły są mniejsze i gorzej owocują. Dlatego tak ważną role odgrywają pszczoły miodne. Ich roje są bardzo liczne, a robotnice nieustannie oblatują okolicę w poszukiwaniu pożywienia. W trakcie odwiedzin kwiatów dokonują mimowolnego przeniesienia pyłku i zapylenia. Zjawisko to jest istotne dla zachowania różnorodności gatunkowej roślin i jest głównym pożytkiem dawanym ludziom przez pszczoły.

Owady te zbierają pyłek w okolicy gniazda i w celu uzyskania miodu  o konkretnym smaku, przenoszą ule w okolice upraw lub bujnie kwitnących łąk. Wyróżnia  się m.in.  miód akacjowy, gryczany, lipowy, wielokwiatowy, spadziowy.

Niestety w ciągu ostatnich 10 lat owady te zaczęły masowo ginąc powodując ogromne straty ekonomiczne w produkcji roślin oleistych, owoców i warzyw. Zjawisko to jest bardzo duże w USA, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, Grecji a także  w Wielkiej Brytanii. W Polsce najwięcej tych owadów ginie na Pomorzu gdyż duże gospodarstwa prowadzą gospodarkę monokulturową. Należy również wymienić uprawę roślin genetycznie modyfikowanych a także szerokie zastosowanie środków chemicznych do oprysków przeciwko chorobom i szkodnikami i używanie ich w tych godzinach kiedy to pszczoły zbierają nektar. Pszczelarze skarżą się również na duże zanieczyszczenie powietrza i używanie telefonów komórkowych, a także na zwiększającą się ilość pasożytów które atakują pszczoły.

Jeżeli nadal będziemy bierni i nie zaczniemy aktywnie przeciwdziałać aby chronić pszczoły to za 20 lat mogą one całkowicie wyginąć, a wraz z nimi rośliny, które są przez nie zapylane.  Wtedy czeka nas globalna epidemia głodu na świecie.