Archiwum kategorii: Ekologia w Polsce

Dokarmianie ptaków

Dokarmianie ptaków.

 Jest jedną z form  ochrony ptaków zimą. Ma ona na celu ułatwienie przeżycia tym małym stworzeniom tej nieprzyjemnej dla nich pory roku, kiedy to dni są krótkie a resztki pożywienia ukryte są pod śniegiem. Szczególnie ważne jest to dla osobników starszych i słabszych. Ptaki, które spotykamy na balkonie, w parkach lub ogrodzie chętnie zjedzą nasiona słonecznika, siemienia lnianego, prosa, pszenicy oraz rzepaku. Nie będą również wybredne jedząc orzechy, jabłka, owoce z kompotów a nawet rodzynki. Do karmnika przylatują zazwyczaj dwa razy dziennie rano i wieczorem. Mimo stałego dokarmiania ptaki nie przestają samodzielnie poszukiwać pokarmu, zjadają ukryte owady, ich jaja i poczwarki, oraz nasiona chwastów, owoce krzewów i drzew.

Czytaj dalej Dokarmianie ptaków

ROLNICTWO EKOLOGICZNE – rolnictwo bliskie naturze

Coraz częściej chów bydła rogatego, trzody chlewnej, drobiu odbywa się w sztucznych warunkach. Zwierzęta te trzymane są najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych i żywione specjalnie przygotowywanymi mieszankami pasz. Przy przemysłowym chowie zwierząt powstają skoncentrowane ścieki, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Jak nakarmić wszystkich ludzi na świecie, chroniąc jednocześnie środowisko przyrodnicze przed zanieczyszczeniem? Aby to osiągnąć, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, powinno rozwijać się rolnictwo ekologiczne, stosujące naturalne metody uprawy roślin i chowu zwierząt. Poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie rolnictwo takie zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt, nie zatruwa środowiska a przy tym pozwala produkować wysokiej jakości, zdrowe produkty rolnicze – żywność ekologiczną. Metody uprawy roślin oraz chowu zwierząt gospodarskich stosowane w ekorolnictwie w znacznie większym stopniu, w porównaniu z konwencjonalnym rolnictwem, uwzględniają wymagania ekologii. Dąży się tu do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego, jakie może powodować przemysłowa produkcja na wielkich farmach. Oznacza to z jednej strony redukcję ilości używanych produktów przemysłowych (maszyn i środków chemicznych, itp.), jak również przetwarzanie i wykorzystanie wszystkich odpadów (gnojowicy, obornika, kompost, itp.) na terenie gospodarstwa, dzięki czemu gospodarstwo ekologiczne jest w znacznym stopniu samowystarczalne. Stopniowo wyklucza się stosowanie nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków do pasz.

Czytaj dalej ROLNICTWO EKOLOGICZNE – rolnictwo bliskie naturze

Zanieczyszczenie wód w Polsce

O zanieczyszczeniu wód możemy mówić wówczas, gdy w ich składzie w zwiększonej ilości występują substancje chemiczne, bakterie i mikroorganizmy, które nie są jej naturalnymi składnikami. Zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wód spowodowane są wprowadzeniem w nadmiarze substancji nieorganicznych ( stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy ciepła. Prowadzi to ograniczenia lub uniemożliwienia wykorzystywania wody do picia i celów gospodarczych.  Zanieczyszczenie wód w Polsce spowodowane jest głównie odprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych, spłukiwaniem z pól nawozów i chemicznych środków ochrony roślin oraz przenikaniem zanieczyszczeń z hałd i wysypisk śmieci. Oprócz gospodarki komunalnej i rolnictwa największymi trucicielami naszych wód są zakłady przemysłu metalurgicznego, chemicznego i spożywczego. Wielkie elektrownie cieplne położone nad rzekami powodują ich zanieczyszczenie termiczne. Co trzecie miasto w Polsce odprowadza do wód powierzchniowych ścieki bez żadnego oczyszczenia. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych powoduje zmniejszenie zasobów wody pitnej, co najbardziej odczuwalne jest w wielkich miastach. 

Czytaj dalej Zanieczyszczenie wód w Polsce

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

Ochrona środowiska w Polsce ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a także przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody. Do najważniejszych powodów, dla których stosuje się ochronę przyrody, należą:

– natury estetycznej (rekreacyjne) – aby podziwiać i móc odpocząć,

– gospodarcze – aby pozyskiwać surowce i rozwijać gospodarkę,

– przyrodniczo-naukowe – aby badać gatunki dla młodszych pokoleń; aby tworzyć leki,

– społeczne – aby odpoczywać,

– historyczno-naukowe – dla pokoleń.

Czytaj dalej OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE